This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  Local Issues: Interview with Vice President Leni Robredo

  Angat Buhay: Turnover of Medical Equipment

  Our Lady of Lourdes Infirmary, Brgy. Carolina, Naga City

  07 September 2018

  Below is an excerpt of VP Leni’s interview yesterday with Naga City media, during the turnover of medical equipment to Our Lady of Lourdes Infirmary, in relation to local issues in the city. Translation is also provided.

  REPORTER 2: Ma’am, local issue. Ang favorite town mo ay Calabanga. Anong nangyari po sa infirmary hospital, si medical equipment ning dala mo po dito?

  VP LENI: Ining medical equipment na dapat sana sa Calabanga Infirmary, ano iyan, assignment ko iyan hali duman sa technical working group meeting na nag-attend nga ni kamo. Kaniya-kaniya kaming assignment. Ang probinsya, saiya si operations, saiya si personnel. Ang munisipyo, saiya si utilities. Si Congressman Gabby [Bordado], siya si ma-request kan si access road. Ako kan si kakulang na medical equipment.

  Ako, ginibo ko tolo si sakuyang assignment. In fact, nag-abot ining medical equipment, June. Nag-schedule kaming turnover July 20. In fact, may duwa nang meetings with them para sa turnover. Nag-abot ako kan July 20. Pag-abot ko igwang surat hali sa Provincial Administrator, sinasabi dai ninda aakuon. May mga rason na sinasabi. An saro sa mga rason na sinasabi, itong pa-imbestiga ni Dante Jimenez kayan ospital na iyan. Aram ta man… aram ta man gabos na proyektong nadara ko digdiyo sa Naga, pigpapa-imbestigaran; mayo man sinda nahahanap na problema. Arog kan si fishing port, mayo man problema. Ang ginibo pina-inaguraran. Aram kan mga tao duman kung ano si… sisay an dahilan kung tano ito nadara.

  An sakuya lang punto, imbes kutang magpararaot kan sa si mga yaon na, pagtarabangan na lang. Kadakol pang kaipuhan an distrito. Arog kang Calabanga, sayang kayan. Kung yaon na si Infirmary… Ining pigtitindugan ta ngunyan, Our Lady of Lourdes. Kadakol na mga haloy sa Calabanga digdi nagdidiretso dahil mayo sindang infirmary. Pero imbes na pagtarabangan, uulangon, hinaharang pa.

  An sakuya, sakuya ko tang pakiulay kina Dante Jimenez, kung sisay-sisay pang nagpaparibok, magtabang na sana na kamo ngunyan si nasa posisyon, magdara na sanang proyekto digdiyo na mapapakinabangan. Imbes na pagparaatuman si mga nadara na, magdara na lang ning bago. Arog kan ni medical equipment, kadakol pang kaipuhan. Bako lang digdi sa Naga, pero sa iba pang mga lugar. Kung sakuya, si energies ko ta gamitin na lang sa kamarayan. Dai man sato makakamaray na nagpapakarautan kita dahil kita baga magkairibanan digdiyo. Kung pagpapasikat kay Presidente, puwede man magpasikat sa maray na paagi, bako sa pagpapakaraot ning iba. Ang mga tao digdiyo sato, aram man kung sisay ang nakakatulong, sisay ang dai. Igwa pang panahon, kadakol pangangaipo. Si sakuyang advice: magtabang na sana.

  (Iyong medical equipment na dapat sana sa Calabanga Infirmary, ano iyan, assignment ko iyan dati doon sa technical working group meeting na nag-attend nga kayo. Kaniya-kaniya kaming assignment. Ang probinsya, siya sa operations, siya sa personnel. Ang munisipyo, siya sa utilities. Si Congressman Gabby, siya ang magre-request para sa access road. Ako naman sa kulang pa na medical equipment.

  Ako, nagawa ko iyong aking assignment. In fact, dumating iyong medical equipment ng June. Nag-schedule kami ng turnover July 20. In fact, may dalawa nang meetings with them para sa turnover. Dumating ako noong July 20. Pagdating ko, mayroong sulat galing sa Provincial Administrator, sinasabi hindi nila tatanggapin. May mga rason na sinasabi. Ang isa sa mga rason na sinasabi, iyong pagpapaimbestiga ni Dante Jimenez sa ospital na iyan. Alam naman natin na lahat ng mga proyektong dinala ko dito sa Naga, pinaiimbestigahan; wala naman silang nahahanap na problema. Gaya noong fish port, wala namang problema, kaya ang ginawa pina-inaugurate. Alam naman ng mga tao dito kung ano… kung sino ang dahilan kung bakit ito nadala.

  Ang sa akin lang, imbes na siraan iyong mga nandito nang proyekto, pagtulungan na lang sana. Marami pang kailangan ang distrito. Gaya sa Calabanga, sayang naman na nandoon na iyong infirmary… Itong kinatatayuan natin ngayon, Our Lady of Lourdes, marami sa mga taga-Calabanga dito dumidiretso dahil wala silang infirmary. Pero imbes na pagtulungan, hinaharang pa.

  Ang sa akin, ang pakiusap ko lang kina Dante Jimenez, kung sino-sino pang nagpapagulo, tumulong na lang—na kayo ngayon na nasa posisyon, magdala na lang ng proyekto dito na mapapakinabangan. Imbes na pakialaman iyong mga nadala na, magdala na lang ng bago. Gaya nitong medical equipment, ang dami pang kailangan. Hindi lang dito sa Naga, pero sa iba pang mga lugar. Ang sa akin, iyong energies gamitin na lang sa kabutihan. Hindi naman makabubuti na nagsisiraan tayo, dahil tayo ang magkakasama dito. Kung pagpapasikat kay Presidente, puwede namang magpasikat sa mabuting paraan, hindi sa paninira ng iba. Ang mga tao dito sa atin, alam kung sino ang nakakatulong, sino ang hindi. Mayroon pang panahon, ang daming pangangailangan. Ang advice ko: tumulong na lang.)

  REPORTER 3: VP, ano po iyong reaction niyo ta ini pong Peace and Order Council of Naga, nag… pig-declare si ex-Councilor Ortega as persona non-grata?

  (VP, ano po iyong reaction niyo na iyong Peace and Order Council of Naga, idineclare si ex-Councilor Ortega as persona non-grata?)

  VP LENI: Actually mayo pa akong bareta. Kung iyo man, ano man iyan, kung iyo man… karapatan man ninda iyan. Pero sakuya, bisto ta man gabos kung sisay si Luis Ortega. Bisto ta man gabos kung sisay si Luis Ortega. Kung sisay si nagpabisto saiya sa Manila, ipabisto niya man kuta kung sisay talaga si Luis Ortega. Tagaro napapasupog si mga gabos si Manila na ang pigsasarigan nindang impormasyon, hali sa sarong taong nagpahiling na na… nagpahiling na na gabos kaputikan si pigsasabi. Siya man baga si nagsabi na pinagadan ni Jess si Aguinaldo. Siya man si nagsabi nang kung ano-ano. Ngunyan igwa na naman ning pakaraot. Ang pinakahapot ko lang, anong kamarayan ang natatao kayan sa satong banwaan? Anong karamayan ang natatao kayan sa satuyang siyudad? Dahil kung gabos kararatan, mayo man kamarayan, magturundo na sana.

  (Actually, wala pa akong balita. Kung totoo man, ano naman iyan, karapatan naman nila iyan. Pero sa akin, kilala nating lahat kung sino si Luis Ortega. Kilala nating lahat kung sino si Luis Ortega. Kung sino iyong nagpakilala sa kaniya sa Manila, ipakilala niya dapat kung sino talaga si Luis Ortega. Parang napapahiya tayong lahat sa Manila na ang basehan ng impormasyon, isang taong nakitaan na puro kasinungalingan iyong sinasabi. Siya iyong nagsabi na pinapatay ni Jess si Aguinaldo. Siya iyong nagsabi na ng kung ano-ano. Ngayon, mayroon na naman siyang paninira. Ang masasabi ko lang diyan, anong kabutihan ang maidudulot nito sa ating bayan? Anong kabutihan ang maidudulot sa ating siyudad? Dahil kung puro paninira, wala namang kabutihan, tumigil na.)

  REPORTER 2: Ma’am, Butch Robredo man, target ni Digong?

  VP LENI: Actually sinasaro-saro man kami. Ako, kung ano-ano man baga si istoryang pig-apon sakuya. Pagkatapos sakuya, si mga aki ko. Kaya lang aram naman ng mga tao na dai totoo. Ngunyan si brother-in-law ko. Siguro siya si enot na nabiktima dahil siya lang si lalaki sa pamilya. Aram man kang gabos na si Butch baga, dai nakakahiling. Sibot-sibot nga ni ta siya ang presidente kan iniyong Philippine Blind Association. In fact, ang aram ko, igwa siyang international convention sa Nepal, na siya ang ma-represent kang Pilipinas. Pero iyo nga ni iyan, kaya kita dai nag-a-asenso. Kaya kita dai nag-a-asenso dahil kapag may ibang nag-a-asenso, bubutungun pababa. Dai bale na kuta butungun pababa kung totoo ang sinasabi. Pero kung kahambugan man lang ang pinakatuyo manraot, kung ako, ano na sana, maghanap na sana ng kamarayan na madadara, dahil ang tao, dai naman mapatutubod ang tao. Matubod si dai sato nakakabisto, pero digdi sa Naga, manaman kita paghahaditan dahil aram man kang gabos kung sisay si Luis Ortega, kung sisay si nagdadara ning kamarayan. Pero sakuya lang pakiulay, kadakol problema an satuyang lugar, halangkawon na maray ang inflation rate digdi, magtarabangan na sana kita. Puwede man kitang maging maray na dai kita nagpapakaraot kang iba.

  (Actually iniisa-isa kami. Ako, kung ano-ano na ang nasabi tungkol sa akin. Pagkatapos noon, sa mga anak ko naman. Kaya lang alam naman ng mga tao na hindi totoo. Ngayon si brother-in-law ko. Siguro siya naman ang nabiktima dahil siya lang ang lalaki sa pamilya. Alam naman ng lahat na si Butch hindi nakakakita. Abalang abala nga kasi siya ang presidente ng Philippine Blind Association. In fact, ang alam ko, mayroon siyang international convention sa Nepal, na siya ang magre-represent sa Pilipinas. Pero iyon na nga, kaya hindi tayo umaasenso, kasi kapag may ibang umaasenso, hihilahin pababa. Hindi bale nang hilahin pababa kung totoo ang sinasabi. Pero kung kayabangan naman ang ginagamit para manira, ang sa akin, maghanap na lang ng kabutihan na madadala, dahil ang tao, hindi naman maniniwala ang tao. Maniniwala siguro iyong mga hindi nakakakilala, pero dito sa Naga, hindi naman tayo nag-aalala dahil alam ng lahat kung sino si Luis Ortega, kung sino ang nagdadala ng kabutihan. Pero ang pakiusap ko lang, ang daming problema dito sa ating lugar, pinakamataas ang inflation rate dito, magtulungan na lang tayo. Puwede naman tayong maging mabuti na hindi tayo naninira ng iba.)

  REPORTER 1: Ma’am, sa pagsabay po mamaya sa procession, ano po iyong personal prayer or intention, or your thoughts po while doing this yearly tradition?

  VP LENI: Ako, sakuya, sa personal… ang personal ko, pirming katrangkiluhan kan si… katrangkiluhan kan si sakuyang agom. Sakuyang mga aki, pirmi sana man maray na… maray na salud. Pirmi sanang safe, pirming protektado.

  Pero siguro mas dakulang pangadyi ngunyan para sa Pilipinas, na sana matapos na iniyong kasakitan na pinag-aagihan kan satuyang mga kababayan. Pirmi man pigpapangadyi si Presidente—pangadyi dahil sarig kita sa saiyang leadership; an saiyang failure, failure ta gabos. Sakuya pirmi ko iyan… pirmi ko iyan pinapangadyi, barabanggi bakula ngunyan na kapistahan, natawanan man kutang giya, tawanan ning kakusugan, na madara si satuyang nasyon sa kamarayan.

  Pirmi man sarig na si Ina, pirmi man kitang dai pinapabayaan. Pirmi kitang nasasalbar sa anuman man na kararatan. Kaya ngunyan na taon, mayo mang pinag-iba sa mga nakaagi, siring man giraray.

  (Ako, sa akin, sa personal… ang personal ko, parating kapayapaan ng aking asawa. Sa aking mga anak, parati lang na good health—parating lang safe, parating protektado.

  Pero siguro, mas mahalaga iyong panalangin ngayon para sa Pilipinas, na sana matapos na itong kahirapang pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Parati kong pinagdarasal si Presidente—pinagdarasal dahil nakasandal tayo sa kaniyang leadership; ang kaniyang failure, failure nating lahat. Sa akin, parati ko iyang pinagdarasal, gabi-gabi at ngayon na kapistahan, na bigyan siya ng guidance, bigyan ng lakas, na dalhin ang ating bansa sa kabutihan.

  Si Ina naman, parati tayong hindi pinapabayaan. Parati tayong isinasalba sa anumang kapahamakan. Kaya ngayong taon, wala namang pinagkaiba sa mga nauna, parang ganoon pa rin.)

  – 30 –

  Posted in Transcripts on Sep 08, 2018