This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  Message at the Lakas ng Kababaihan Magarao Chapter (in Bikol and Filipino)

  Delivered in Bikol on 08 December 2017

  Primero, pagpapasalamat sa satuyang iniwan ano man iniyo na makusog man, mabuot at matibay na Vice Mayor, upakan ta po si Vice Mayor Randy; si mga miyembro po kang konseho, dai ko na sasaru-saruun; [an] satuyang mga kapitan – full force ang satuyang mga kapitan yaon digdi sa inutan, dai ko na rin po sasaru-saruun; sa gabos na mga Lakas ng Kababaihan, upakan ta sadiri ta; gabos na municipal officials; sa indo gabos: Magandang umaga giraray! Merry Christmas!

  Sakuya, maogma ako marhay na yaon ako ngunyan na Christmas party nindo. Naguirimduman ko kaya kang nakaaging taon pigpapadarahan sana ako nila Laarni ning litrato diyan sa laog na pano-pano nagbabarayle kamo. Ogmahon ako ta dai ako nakauli. Ngunyan, yaon kamo digdi sa luwas nagdudurulag sa init. Pero at least nakahabol ako. Kaya maogma man giraray na dawa bako nang kasing dalas si pagpuli ko, igwang mga okasyon siring kani na nagkakasaro kamo na nahapitan ko man giraray. Bako na kayang pareho kadtong nasa Kongreso ako na siresemana talaga yaon ako. Dati, Huwebes yaon ako digdi hanggang Sabado, yaon ako. Pero ngunyan, kadakol ming probinsya sa bilog na Pilipinas kaipuhan tang tawanan man ning lugar si iba. Kasaogma, yaon ako sa Daet. Kasarong aldaw, yaon ako sa Ifugao. Ngunyan na Sabado, yaon ako sa Magarao. Kaya maogma. Garo ngani ngunyan ko lang nahiling iyang pink nindong uniform; 4Ps palan iyan. Una ko pati Lakas [na Kababaihan] na matampo ako. Sasabihun ko sana kay Star, dae ako tinawanan.

  Pero ang pagtiripon ta pirmeng maogma kung guiguirumduman ta kung papaano kita nagpuon. Nagpuon kita [ng] 2012. Kung guirumdum nindo, nagtiripon baga kita digdi, nagsirimba kita sa simbahan, nag fun walk kita. Kadakol kitang inagihan. Kadakol ng napunan na programa, kadakol pang pangiturugan saka problemang dae inaatubang. Pero ang adal kang satuyang iribanan, pag kita lang nagkakasararo, mayong imposible.

  Pirmeng masakit, lalo ngunyan, medyo kakaiba ang satuyang pighihiruan na tinawan ngunyan. Pero ang adal kaniyo kang sa mga nakaagi, si mga mandadatang porsyon, dae naman nahaloy. Ta pirmeng nahuhulog sa kung ano ang tama, kung ano ang marhay. Kaya dawa may pinag-aaragihan na kadipisilan, ang sabi nga si Tagalog, “huwag lang bibitaw” ta mamarhay man ini. Maabot ang panahon na mamarhay man ini.

  Ang guirumduman ta na lang si pagpapasalamat na medyo halawig na ang satong pinagiribanan. Pero hanggang ngunyan magkairibanan man giraray. Nagpuon kita, dikit sana ang nagngingisi. Ngunyan, halos gabos, nakangisi. Ang gustong sabihin, nag-aasenso na ang buhay, ano?

  Kadaklan sa indo mga [kasama sa] 4Ps, yaon digdi, siguro siring man. Kang dai pa kita 4Ps, guirimdum ta si buhay ta kadto. Guirumdum ta mayo pang 4Ps. Pero kang nagkaigwa ng 4Ps, kung naguiguirumduman nindo, dati, ang iba sa indo, abang susupgon. Tanda ninyo iyan? Abo magtararam sa atubangan kang ibang tao. Pigrereport. Pero kang nagkaigwa ng 4Ps, nagkaigwa ng lakas, iba na, lalo na si mga parent leaders, lalo na si mga grupong pigkakaputan, nag-asenso naman talaga.

  Sakit man giraray ang buhay. Pero ang sabi kayan, mayong siram kung mayong kasakitan. Sa hiling ko, kitang mga struggling lang pirme, kitang mga nag-aaragi sa kasakitan, mas maogma ang mga buhay ta kaysa duman sa mga ayahay na. Ta ang mga ayahay, mayo iyan kakuntentohan. Kita, dikit lang sana ang grasya, maogma na.

  Kaya ang Christmas, panahon ning pagpasalamat sa gabos na grasya natawo satuya. Panahon ning pagpangiturugan liwat na arog ka ni si nakamtan ta nakaaging taon, ano na man daw ang papangiturugan ta para sa maabot? Mga dikit dikit sana. Ta nganing makakamtan. Dae na kita magarambisyon na darakula ta bako na iyang maogma. Duman sana kita sa kaya tang maabot. Siring man ako kayan.

  Dawa pigtawanan kitang mas dakulang mandato ngunyan, dae man giraray nagriribay. Pirmeng nagngangarap ako na mas gulpi kutang oras digdiyo satuya. Pag pinapadarhan akong mga litrato kang saindong kaogmahan, pirme akong naaara dahil mas maogma digdi kaysa duman. Pirmeng mas maogma digdi kaysa kung ano na si buhay ko ngunyan. Siguro kung papapiliun, mas maogma na piliin man girarayang iniribanan, pero dahil tinawanan kitang mas dakulang responsalidad, gamitin ang mas dakulang responsable para mas makatabang.

  Pirme kitang nangangarap. Nagpuon kita ning feeding program digdi. Kinakaogma ta na si punan kita, kadakol ng nawara sa mga malnourished pero kadakal man giraray tada. Kaya pirmeng pigeeexcusaran na lalo magpaurog. Kita baga mga kababaihan, dae nag-aaram ang mga lalaki pero mas makukusog kita sa inda. Pero aram ta na kita ang mas sinasaligan ninda. Dae sinda mabubuhay kung mayo kita. Pero dae man kita mabubuhay na mayo sinda.

  Pero iyo man iyan si pagiribanan ngunyan, siguro pagkakusog ning buot ning lambang saro na dawa makusog ang buhay, yaon ang lambang saro satuya para masabing sarigan. Ako, siring man giraray, dawa mas pirme na kita sa Maynila, ang saiyang maaaipo, ipaabot lang sa samong opisina. Si dati kong opisina, yaon man giraray. Si opisina man ni Cong. Gabby, yaon digdi si George, si saiyang aki – magkaibanan kami ni Cong. Gabby subago. Si matatabang kang opisina ko, si opisina ni Cong. Gabby kaya kita dae man kita iba sa lambang saro, ang pagturiringan ta, pamilya, bako man ibang tao. Kaya sana mamati garo na yaon kami para maganduyog sa pangangaipo.

  Kaya ano na ngunyan, December 8, Immaculate Concepcion, haraharani, ma-Christmas na. Sana maenjoy nindo ang sakuyang aguinaldo. Dadagdagan kong tulo atsan. Pero kita, ang satuyang Aguinaldo, ang makakaya, itatawo. Pero pirme akong nagpapasalamat sa Magarao. Aram nindo, pirme ko ning pigsasabi kay Mayor, si Mayor gusto na man ang pagtabang sa Lakas. Gabos na magpuon kadto, gabos na asistensyang lakas na, ang lokal na gobyerno ng Magarao pirmeng yaon para tabangon ta.

  Dae na ako magpaparahaloy. Si sakuyang pakikidumamay sa indong gabos, pagpaabot ng sakuyang Merry Christmas sa bilog na pamilya saka pagsigurar na siring man giraray dati na wala mang nagbago, siring kan dati. Yaon po ako para masarigan nindo. Ako, nagpapasalamat man ako na sa halawig na panahon, dae nagribay si pagiribanan. Sabi ko nga, mas nangingirisi na ang kababaihan sa Magarao ngunyan, lalong nagpupusog, lalong nagliliputok. Kaya mabalos na marhay lalo na sa mga chapter heads kang mga Lakas. Mabalos na marhay sa indo ta kamo man si nagdadarang tipon sa kanya-kanyang mga chapters.

  Kaya mabalos! Marhay na aga!

  Translation in Filipino

  Una sa lahat, pagpapasalamat sa ating makisig, mabait at magaling na Vice Mayor Randy; ang mga miyembro po ng konseho, hindi ko na iisa-isahin; ang ating mga kapitan – full force ang ating mga kapitan na nandirito sa harapan, hindi ko na rin po iisa-isahin; sa lahat [ng miyembro ng] Lakas ng Kababaihan, palakpakan ang ating mga sarili; sa lahat na municipal officials; sa inyong lahat: Magandang magandang umaga! Merry Christmas!

  Sa akin, masayang masaya ako na nandito ako ngayon sa Christmas party niyo. Naaalala ko na noong nakaraang taon, pinapadalahan ako nila Laarni ng mga litrato niyo diyan sa loob na nagsasayawan. Nalungkot ako dahil hindi ako nakauwi. Ngayon, nandito kayo sa labas, iniiwasan ang araw. Pero at least, nakahabol ako. Kaya natutuwa naman ako na kahit hindi ako kasing dalas umuwi, mayroong mga okasyon katulad nito na nagkakaisa kayo at nakakasama ako. Hindi katulad noong nasa Kongreso ako na parati akong nandirito. Dati, Huwebes, nandito na ako hanggang Sabado. Pero ngayon, maraming probinsya sa buong Pilipinas ang kinakailangan tulungan. Kanina, nasa Daet ako. Kahapon, nasa Ifugao naman. Ngayong Sabado, nasa Magarao ako. Kaya grabe. Parang ngayon ko lang nakita iyang pink niyong uniform; 4Ps pala iyan. Akala ko Lakas [ng Kababaihan], magtatampo sana ako. Sasabihin ko sana kay Star, hindi niyo ako binigyan. [laughter]

  Pero ang pagtitipon na ito, talagang masaya kung naaalala niyo kung papaano tayo nagsimula. Nagsimula tayo [ng] 2012. Kung natatandaan ninyo, nagtipon tayo dito, nagsimba tayo sa simbahan, nag fun walk tayo. Napakarami nating ginawa. Napakarami ring nasimulang programa. [Pero] marami pa rin tayong pangarap saka problemang hindi pa nasosolusyunan. Pero ang aral para sa atin: kapag tayo ay nagkakaisa, walang imposible.

  Napakahirap, lalo ngayon, medyo kakaiba ang ating paligid natin ngayon. Pero ang aral nito sa mga nagtagumpay: hindi naman nagtatagal ang paghihirap dahil parating mananaig ang kung ano ang tama, at kung ano ang mabuti. Kaya kahit may pinagdadaanang paghihirap, ang sabi nga si Tagalog, “huwag lang bibitaw” dahil dadating rin ang panahon kung saan mas mabuti at maayos ang ating kalagayan.

  Ang isipin na lang natin ay ang pagpapasalamat na medyo malayo na ang ating pagsasama. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo. Nagsimula tayo, onti lang ang nakangiti. Ngayon, halos lahat, nakangiti na. Ang gustong sabihin, nag-aasenso na sa buhay, ano?

  Marami sa inyo [kasama na sa] 4Ps na nandirito. Siguro kung hindi pa kayo [kasama sa] 4Ps, isipin niyo kung ano ang buhay niyo. Pero noong nagkaroon na ng 4Ps, kung naaalala niyo, dati, ang iba sa inyo, lagi lang nakaabang. Natatandaan niyo? Ayaw magsalita kapag tinulungan ng ibang tao kahit nirereport na. Pero noong nagkaroong na ng 4Ps, nagkaroon na kayo ng lakas, iba na, lalo na ang ating mga parent leaders, lalo na ang mga grupong inaasahan [ng mga kababaihan]. Nag-asenso naman talaga.

  Mahirap man ang buhay. Pero ang sabi ko nga, walang ginhawa kung walang paghihirap. Sa tingin ko, tayong mga laging struggling, tayong mga dumadaan sa paghihirap, mas maayos ang mga buhay kaysa sa mga mayayaman. Dahil paminsan, ang mga may kaya, wala silang kakuntentohan. Tayo, kahit onti lang ang grasya, masaya na.

  Kaya ang Christmas, panahon ng pagpapasalamat sa lubos na grasya na nabigay sa atin. Panahon rin ito ng pagninilay-nilay ng mga nakamtan natin nitong nakaraang taon at patuloy na pangangarap sa hinaharap. Unti-onti sana nating [pag-isipan itong mga ito] para makamtan natin ang ating mga pinapangarap. Huwag na tayong mag-ambisyon ng sobra dahil hindi naman iyon mahalaga. Doon na lang tayo sa kaya natin abutin.

  Kahit binigyan tayo ng mas malaking mandato ngayon, hindi naman kailangan magbago [ang pakikitungo natin sa isa’t isa]. Parating nangangarap ako na mas maraming oras dito kasama niyo. Pag pinapadalahan ako ng mga litrato ng inyong mga kasiyahan, lagi akong naiinggit dahil mas masaya dito kaysa doon. Parating mas masaya dito kaysa kung ano na ang buhay ko ngayon. Siguro kung papipiliin, mas masaya na piliin ang dati kong buhay pero dahil binigyan tayo ng mas malaking responsibilidad, [dapat] gamitin ang mas malaking responsibilidad para mas makatulong.

  Parati tayong nangangarap. Nagsimula tayo ng feeding program dito. Nakakatuwa na iyong nasimulan natin, marami na ang natulungan na malnourished pero marami pa ring ang naiwan. Kaya parating excuse na lalo tayong magbigay. Tayong mga kababaihan, hindi alam ng mga lalaki pero mas malalakas tayo sa kanila. Pero alalam nila na tayo ang masasandalan nila. Hindi sila mabubuhay kung wala tayo. Pero hindi rin naman tayo mabubuhay kung wala sila.

  Pero ito naman ang dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayon, siguro pagpalakas ng loob na kahit mahirap ang buhay, nandito ang ating mga kasamahan para maging sandigan. Kaya naman ako, kahit parati akong nasa Maynila, ang inyong mga pighati’t pangangailngan, ipaabot na lang sa aming opisina. Sa dati kong opisina, nandito man. Ang opisina naman ni Cong. Gabby, nandiyan; nandiyan si Goerge, ang kanyang anak. Magkasama kami ni Cong. Gabby kanina. Ang maitutulong ng opisina ko, ang opisina ni Cong. Gabby… kaya kami, hindi kami iba sa inyo; ang pakikitungo naming sa inyo, pamilya, hindi naman ibang tao. Kaya sana, huwag niyong kakalimutan na nandito kami para rumispunde sa mga pangangailangan niyo.

  Kaya ngayon, December 8, Immaculate Concepcion, malapit-lapit na ang Christmas. Sana maenjoy ninyo ang aking Aguinaldo. Dadagdagan kong tatlo mamaya. Pero sa akin, ang aming Aguinaldo, ang makakaya, ibibigay. Pero parati akong nagpapasalamat sa Magarao. Alam niyo, parati kong sinasabi kay Mayor, si Mayor, gusto na patuloy tumulong sa Lakas ng Kababaihan. Marami na ang nasimulan. Marami na ang tulong na naibigay. Ang lokal na gobyerno ng Magarao, parating andiyan para tumulong sa inyo.

  Hindi na ako magtatagal. Ang sa akin, pakikiramay sa inyong lahat, pagpapaabot ng aking Merry Christmas sa lahat na pamilya saka paghimok na wala naming nagbago sa aking pakikitungo. Nandito po ako para maging saligan niyo. Ako, nagpapasalamat ako na sa matagal na panahon, hindi nagbago ang ating pinagsamahan. Sabi ko nga, mas nakangingiti na ang kababaihan sa Magarao ngayon, lalong determinado, lalong malakas. Kaya mabalos na marhay lalo na sa mga chapter heads ng Lakas ng Kababaihan. Mabalos na marhay sa inyo dahil kayo naman ang tunay na gumagawa ng pagbabago.

  Kaya mabalos! Marhay na aga!

  Posted in Speeches on Dec 13, 2017