This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  Message of VP Leni Robredo at the MOU Signing between Brgy. Impig and Partners

  20 April 2017 Brgy. Impig, Municiplaity of Sipocot, Camarines Sur

  Maray na aga po saindo gabos. Magandang umaga po sa inyong lahat.

  Sa satuya pong mga medical volunteers, yaun po digdi si DILG Sipocot Liz Ann Ramos, yaun po sain si ma’am? Ay yaun palan sa taas. Sa atin pong mga medical volunteers, andito po si DILG Sipocot Liz Ann Ramos, nasaan po si ma’am? Ay nandiyan pala sa taas.

  Nahiling ko po ah si, si bago tang induct na mga Rabuz Organizations. Sa gabos pong sona sa Brgy. Impig. Nahiling ko yaun an 4PS. Dae ko po aram si ibang organisasyon na yaun. Gulping kababaihan na yaun, kaya siguro si mga kababaihan. Si gabos pong residente kang Barangay Impig, si gabos na mga Brgy. workers na yaun ngonian. Sakuya pong mga kababayan, maray na aga saindo gabos. Nakita ko po ah, ang bago nating induct na mga Rabuz Organizations. Sa lahat pong sona sa Barangay Impig. Nakita ko nandito ang 4Ps. Hindi ko po alam ang ibang organisasyon na andito. Maraming mga kababaihan ang nadito kaya siguro sa mga grupo ng mga kababaihan. Anh lahat pong residente ng Barangay Impig, mga barangay workers na nandito, sa aking mga kababayan, magandang umaga po sainyong lahat.

  Primero po sa gabos, nagpapasalamat ako ki Kapitan sa saiyang imbitasyon. Maswerte po ako na naimbitaran pagkatapos kang eleksyon. Natandaan ko po, bago pa nag eleksyon, nagsabi na po sakuya si kapitan na pag-ika ngaya nang gana, mabisita ka samuya. Haloy na po siya nag imbitar. Pero naka hanap kita nin petsa ta ngonian pong aga pag-alas nuebe y media, guest speaker man po ako sa CBSUA Sipocot, graduation po ngonian na aga. Kaya pag kahalli ko digdi maduman na po ako. Medyo natrapik lang po kami padigdi kaya medyo nahaloy-haloy dahil may naaksidente pong truck diyan sa inutan. May nagbaliktad na truck kaya medyo grabe si traffic. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa imbistayson ni Kapitan. Maswerte po ako na naimbitahan pag-katapos ng eleksyon. Naalala ko po, bago pa ang eleksyon, sinabi po saakin ni Kapitan na bumisita sainyo kapag nanalo. Matagal na po ang kaniyang imbistasyon at nakahanap po tayo ng petsa dahil ngayon pong alas nuebe y media, guest speaker din po ako sa CBSUA Sipocot, graduation po ngayong umaga. Diretso po ako doon galing dito sa inyo. Medyo natrapik lang po kami papunta dito dahil may aksidente pong truck diyan sa may unahan, may bumaliktad na truck kaya medyo traffic.

  Pero ang okasyon po nindo ngonian na aga, sarong okasyon na kinakaogma mi. Lalong lao na po ang Office of the Vice President. Ta ini pong konseptong naisipan kang konseho, sa pangengenot po ni Kapitan, iyong gayo si konsepto na ginagamit ta ngonian sa Office of the Vice President. Siguro familiar man kita sa samuyang opisina. An samuya pong opisina iyo ang pinaka sadit na budget sa byurokrasya. bako lang ngonian yan pero dawa kang mga nakaaging panahon. Pinaka sadit na budget, mayo po sa mandato kan samuyang opisina mag gibo nin mga proyekto. Pero ang okasyon po ninyo ngayong umaga, isang okasyon na ikinagagalak namin lalong-lalo na po ang Office of the Vice President. Dahil ang konseptong naisip ng konseho, sa pangunguna ni Kapitan, ito mismo ang konsepto na gamit natin sa Office of the Vice President. Siguro familiar naman tayo sa ating opisina. Ang opisina po naming ang may pinaka-maliit na budget sa byurokrasya hindi lang po ngayon pati na din noong mga nakaraang panahon. Pinakamaliit ang budget, wala din po sa mandato ng aming opisina na gumawa ng mga proyekto.

  Pero kan ako po nagtukaw an pigsasabi ko po sa sakuyang mga pag-iriba, alangan man anom na taon kita digdi mayo kitang proyektong ginibo. Kaya po nag isip kaming proyekto. Nag lunsad po kami nin proyekto, ang apod po kaini Angat Buhay. Ini pong angat buhay nag pili po kami kan si pinaka mga pobre, pinaka nangangaipo, pinakahararayo na mga munisipyo sa bilog kan Pilipinas. May napili po kami initially, singkwenta na tatabangan. Pero ang tabang na ini dahil mayong sadiring pondo an samuyang opisina, nakukua mi po an tabang hale sa mga partnerships. Parehong-pareho kan ginigibo nindo digdi sa Brgy. Impig. Nakakapatugdok po kami mga eskwelahan, mga health center, nakakapagibong mga library, nakakapafeeding program. Kun ano-ano pa pong ibang proyekto. Bako po dahil sa kwarta kang gobyerno pero dahil sa tabang kan satuyang mga partners. Kaya naoogma po ako na arog kani ang programang inilunsad digdi po sa Brgy. Impig na nagpapahiling lang po na disidido bako lang ang barangay council pero disidido an buong barangay na dae malimitaran kan mga pagkukulang. Minsan kaya may mga lugar na dae mi ngaya nagigibo dahil mayo man. Pero kamo po digdi pinapahiling po nindo narerekunisir si pagkukulang pero nag hahanap nin paagi para malampasan iyan. Pero nang ako po umupo na sa pwesto, ang sinasabi ko po sa aking mga kasama na hindi pwedeng anim na taon tayo dito pero wala tayong proyekto. Kaya po nag-isip kami ng proyekto. May nilunsad po kaming proyekto, ang tawag po sa proyekto, Angat Buhay. Ito pong Angat Buhay, pumili po kami ng pinaka mga mahihirap, pinakanangangailangan, pinakamalalayo na munisipyo sa buong Pilipinas. May napili po kaming initially, singkwenta na tutulungan. Pero ang tulong na ito dahil walang sariling pondo ang aming opisina, galing sa mga partnerships ang nakukuha naming tulong. Parehong-pareho sa ginagwa ninyo dito sa Brgy. Impig. Nakakapatayo po kami ng mga paaralan, mga health center, nakakapagawa ng mga library, nakakapa-feeding program at kung anu-ano pang ibang mga proyekto. Hindi po dahil sap era ng gobyerno kundi dahil sa tulong ng ating mga partners. Kaya natutuwa po ako na ganito ang programang inilunsad dito sa Brgy. Impig. Nagpapakita lang na desidido hindi lang ang barangay council pero desidido ang buong barangay na hindi malimitahan dahil sa mga kakulangan. May mga lugar kasi na nag-sasabing walang nagagawa dahil wala naman. Pero kayo dito, pinapakita ninyo na nakikita ninyo ang mga pagkukulang ngunit naghahanap kayo ng paraan para malampasan ang mga ito.

  Kaya kami man po sa ginigibo po nindo inspirasyon po yan samuya. Inspirasyon na siguro sa masunod na round kan pagpili kan mga munisipyo na ia-adopt kan Angat Buhay ikukunsiderar po an Sipocot. Dahil nahihiling mi na pinunan na nindo digdi si siring na konsepto. Ngonian po kaya, sa initial batch saro lang po an nakaiba didgi sa camarines sur, Tinambac po ito ta igwang formulang pig-gigibo. Pero ngonian po na nahihiling mi na an Sipocot tataong mag-iskusar sa sadiri, saro po sa mga itutulod ta na sa masunod na round makunsiderar sya. Inspirisyon po sa amin ang mga ginagawa niyo dito. Inspirasyon kung saan siguro sa susunod na round ng pagpili ng mga munisipyo na ia-adopt ng Angat Buhay, isa po ang Sipocot sa bibigyan ng konsiderasyon. Dahil nakikita namin na sinimulan na ninyo dito ang ganitong konsepto. Sa ngayon po kasi, sa initial batch isa lang po ang nakasama dito sa Camarines Sur, Tinambac po iyon, kasi may mga ginawang formula para sa pag-pili. Pero ngayon po na nakikita namin na ang Sipocot ay may sariling inisyatibo, isa po sa itutulak natin na sa sunod na round, mabigyan ito konsiderasyon.

  Ini yo po an Sipocot bako man bago sakuya, ta halos yaun sana ini sa pareho tang bakuran, pero piggigirumdom ko subago pa garu primero ining imbitasyon sakuya puon pa kaidto. Kaya si pag digdi ko po ngonian, bako itong paghapit sana, nag-agi sana. Pero si pagdigdi ko ngonian talagang pagbisita. Pag-bisita po saindo pero si pagpapasalamat po syempre ki Mayor, ki Vice Mayor, sa mainit pong pagtanggap satuya ngonian na aldaw. Pero lalong-lalo na po siguro sa residente kan brgy impig na pigtawanan po kita nin pagkakataon na makisumaro saindo gabos ngonian na aga. May pigsasabi na po si Vice Mayor na okasyon sa October, kaya sabi ko po ki Vice, amay pa po i-schedule ta na ta pirmi po an problema ta schedule dahil bilog na Pilipinas an pig-iikot pero sana bako ining huri, matawan man giraray akong makabalik. Dae na po ako mag-parahaloy, congratulations po giraray sa mga bagong inducted na mga Rabuz Officers. An sakuya pong pag-paabot nin pakidumamay sa gabos na mga ginigibong proyekto bako lang po digdi sa impig kundi sa bilog na Munisipyo kan Sipocot. Hindi na po iba sa akin ang Sipocot dahil nasa iisang bakuran lang, pero inaalala ko kanina pa parang unang pag-kakataon po ang imbitasyong ito sa akin. Kaya ang pag-punta ko po dito ngayon, hindi iyong napadaan lang o dumaan lang. Ang pagpunta ko ngayon ay talagang pag-bisita. Pag-bisita po sainyo pero pag-papasalamat na din syempre kila Mayor, Vice Mayor, sa mainit pong pagtanggap sa atin ngayong araw. Pero lalong-lalo na po siguro sa residente ng Brgy. Impig na binigyan po tayo ng pagkakataon na makiisa sa inyong lahat ngayong umaga. May sinasabi na po si Vice Mayor na okasyon sa October, kaya ang sabi ko kay Vice, maaga pa po i-schedule na natin kasi lagi pong problema ang schedule dahil buong Pilipinas ang iniikot natin pero sana hindi ito ang huli, sana mabigyan ng pagkakataon na makabalik. Congratulations po ulit sa lahat ng bagong inducted na mga Rabuz Officers. Ang akin pong pagpapaabot ng suporta sa lahat ng mga ginagawang proyekto hindi lang dito sa Brgy. Impig pati na rin sa buong Munisipyo ng Sipocot.

  Posted in Speeches on Apr 20, 2017